Genji Monogatari
Badania,  Klasyczna,  Literatura,  Publikacje

Policzyć keigo w Genji Monogatari

Ten opublikowany w 1998 r. w czasopiśmie Japonica artykuł był pokłosiem mojej pracy magisterskiej, obronionej na japonistyce UJ w 1997 i wstępem do dalszych badań w obszarze stylometrii, językoznawstwa statystycznego.

Postawiłem sobie za cel dokonać analizy statycznej wykładników keigo (japońskiej grzeczności językowej) w 1 tylko spośród 54 ksiąg ze słynnej opowieści z pocz. XI w. – Genji Monogatari (Opowieść o księciu Promienistym). W tamtych latach nie była jeszcze dostępna zdigitalizowana wersja oryginalnego tekstu, obecnie rozszerzenie badań na cały tekst opowieści nie stanowiłoby większego problemu.

Na podstawie dokonanej analizy pokusiłem się o sformułowanie funkcjonalnego modelu honoryfikatywności obowiązującego w japońszczyźnie wyższych sfer około 1000 lat temu (a przynajmniej będącego wyznacznikiem stylu literackiego autorki opowieści, Murasaki Shikibu).

Ze streszczenia załączonego do publikacji:

Celem artykułu była próba przedstawienia ogólnego zarysu modelu funkcjonowania kategorii honoryfikatywności w japońskim tekście literackim z okresu Heian. Przedstawione zostały sposoby traktowania honoryfikatywności w językoznawstwie japońskim, a następnie – wychodząc od pragmatycznego modelu omawianej kategorii – autor starał się zaanalizować wykładniki gramatyczne keigo, które pojawiły się w badanym materiale – księdze “Hotaru” z “Opowieści o księciu Genji”. Przeprowadzona analiza pokazała, że w honoryfikatywności starojapońskiej zdecydowanie dominowała warstwa wywyższająca (sonkeigo), natomiast prawie w ogóle nie pojawiała się honoryfikatywność uprzejma, skierowana na odbiorcę komunikatu (teineigo) – choć gramatyki klasycznego języka japońskiego stwierdzają, iż teineigo było już żywą subkategorią w okresie Heian.

Podgląd publikacji – zapraszam do czytania:

DOI: 10.6084/m9.figshare.13525487.v1

Publikację tę możesz znaleźć również w repozytoriach bibliotecznych: REBUŚ i CEON oraz na poniższych portalach naukowych:

AcademiaResearchgateGoogle ScholarZenodoFigshareFigshare

Jest to dopiero moja pierwsza prezentacja publikacji tutaj na blogu, stopniowo będę udostępniał wszystkie moje badania. Zapraszam!