• Ogólna

    Czas wystartować …

    Nawet podróż na 1000 ri zaczyna się od jednego kroku … Nieistotne już, czy autorem tych słów był słynny poeta chiński z czasów dynastii Tang, Bai Juyi, czy może nawet sam Konfucjusz. Grunt, że trzeba zacząć i postawić pierwszy krok. Moją ambicją od jakiegoś czasu było stworzenie naukowego, a obierając najniższe loty to popularnonaukowego bloga o literaturze japońskiej. Bardziej klasycznej, niż współczesnej, choć tutaj na tę chwilę się nie dookreślam. Zdecydowanie bardziej, aż w 75% (biorąc pod uwagę deklarację do liczby N) czuję się literaturoznawcą. Moi Czytelnicy mogą więc spodziewać się na tej stronie wielu ciekawych tekstów, esejów o klasycznej Japonii, analiz językowo-literackich, moich własnych tłumaczeń (choćby poezji heiańskiej). Start,…